سانـس همـایش هـای تقدیـر از برگـزیدگان مسابقات جایـزه بزرگ، چهل چـراغ، دوئـل ریاضی و برکلی و دانش آموزان دوره های حضوری خانه ریاضی تهران

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

⏰سانـس همـایش هـای تقدیـر از برگـزیدگان  مسابقات جایـزه بزرگ(MathHome Prize)، چهل چـراغ، دوئـل ریاضی(Math Duel) و برکلی(BmMT) و دانش آموزان دوره های حضوری خانه ریاضی تهران (ویژه فقط دانش آموزان تهرانی)

برنامه تحویل مدال و گواهی دانش آموزان سایر شهرها و استان ها متعاقباً اعلام می شود.

مکان همایش : تهران، پائین تر از میدان توحید، خیابان پرچم، کانـون توحیـد

حضور دانش آموزان برای دریافت گواهی و جوایز الزامی می باشد.

به دانش آموزان غائب در همایش گواهی و جایزه تعلق نمی گیرد.